miljö

För oss är det viktigt att i vårt dagliga arbete ta ansvar och bidra till en på lång sikt bättre levnadsmiljö.

Både för oss som lever idag och för kommande generationer. Det är för oss självklart att följa miljölagstiftningen och för ständigt en dialog om hur vi kan ligga steget före för att förbättra miljöarbetet.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer. De följer de lagar som finns och tillhandahåller oss den information som vi behöver om deras produkter. Vi strävar ständigt efter att minska miljöbelastningen. Detta genom att bland annat använda tvättvätskor och tryckfärger som är helvegetabiliska.

Vi ser även till att vårt miljöavfall tas om hand av Ragnsells/Returpappercentralen. I möjligaste mån använder vi oss av leverantörer och partners som finns så nära oss som möjligt. Allt för att kunna ge dig en så närproducerad trycksak som det bara går.