Det var en gång…

…ett tryckeri i Uppsala som grundades redan 1945. Företaget har allt sedan dess funnits i familjen Tesséus ägo. Idag drivs företaget av tredje generationen grafiker.

Grundaren och förre VD Tore Tesséus berättade följande i en intervju gjord av Olof Richard Sjöholm i september 1996:

1928 avslutade jag min skolgång med realexamen i Högre allmänna läroverket i Uppsala. Vid den tiden rådde stor arbetslöshet. Genom en tillfällighet fick jag anställning i en affär som saluförde tyger, korkmattor och liknande. Lönen var 40 kronor i månaden. Tyvärr gjorde firman konkurs och det gällde att på nytt jaga arbete. På hösten träffade jag en fotbollskompis som då arbetade på Wretmans Boktryckeri, Sysslomansgatan 11. Han hade emellertid fått ett nytt arbete och föreslog att jag skulle söka den lediga platsen. Sagt och gjort. Hem och snygga till sig med ren skjorta och vattenkammat hår. Jag cyklade till företaget och gick in till chefen, bockade och frågade om platsen var ledig. Jag fick jobbet med en lön på 10 kronor i veckan plus två kronor för egen cykel. Efter en tid fick jag börja arbeta i tryckeriet och något år senare avancerade jag till korrektur- och reviderläsare.

1945 övertog jag ett litet tryckeri beläget i en f d lägenhet en trappa upp på gården vid Vaksalagatan 11, där Länsrätten idag ligger. Det kan inte ha varit särskilt roligt för familjen som bodde i lägenheten under tryckeriet, vars maskinpark som bestod av en automat Ving-Heidelbergare, en trampdigel och en snällpress som bullrade. Kontroverser var helt enkelt oundvikliga.

1951 stod Hantverkshuset på Storgatan 30 färdigt för inflyttning. Vi tyckte att vi kom till himmelriket, till ljusa, luftiga lokaler med centralvärme och varmvatten. Givetvis blev det högre omkostnader och det gällde att utöka kundkretsen. Det lyckades rätt bra och nya program köptes efter hand och all vinst satsades i företaget, berättar Tore Tesséus. Lokalerna blev emellertid för trånga och vi lyckades i två omgångar köpa intilliggande lokaler.

 

Tore Tesséus

Tore Tesséus

Fyris-Tryck AB Vaksalagatan/Kungsgatan 1950.

1978 överlät jag firman till mina barn Jan-Olof och Marie-Louise. Nuvarande ägaren och VD:n Jan-Olof Tesséus började efter avslutad skolgång 1961 som handsättarlärling. Vid den tidpunkten var tolv personer sysselsatta i tryckeriet som bl a hade sex boktryckspressar, varav tre stora och utrymmes-krävande. 1971 inleddes den stora nydaningen inom branschen; offsetekniken gjorde sitt intåg och den första offsetpressen införskaffades. Datoriseringen hade så smått börjat göra sig gällande inom den grafiska branschen och ledde så småningom till vad man kan kalla en mindre revolution, säger Jan-Olof Tesséus. Tekniken utvecklades i rasande takt och krävde allt större investeringar och utbildning för personalen. Boktrycket var för all framtid på väg ur tiden. Tryckeriet som tidigare varit fyllt av de stora boktryckspressarna och de skramlande sättmaskinerna samt jätteregaler med blystilar ändrade helt karaktär och såg efter några år ut som vilket kontorslandskap som helst. De första golvbundna och stora datorerna går inte att jämföra med dagens datorer, men på 70-talet var de rena underverkan i smidighet och lätthanterlighet. Blyet byttes mot papper och film och det klipptes och klistrades vid ljusborden. Det första motståndet mot teknikutvecklingen byttes så småningom mot en försiktig optimism inför framtiden.

I mitten av 80-talet kom den nya litet mindre revolutionen i form av ”desktop publishing” d v s i dag är det i stor utsträckning kunden eller reklambyrån som gör sina egna original. Detta innebär att vi som tryckeri tar hand om och framställer i stort sett färdiga trycksaker, allt från böcker och broschyrer till visitkort. Det som idag återstår av det arbete som tidigare utfördes av ”sättaren” är att kontrollera disketten som kunden lämnar, d v s se till att jobbet är riktig utfört och att det s k ripprogrammet kan ta emot jobbet. Ripmaskinen är förenklat uttryckt den gamla tidens blysättmaskin. Skillnaden är att text, bilder och illustrationer är integrerade i den nya tekniken. Tekniken har bytts ut men lokaliteterna är desamma. Antalet anställda har halverats sedan 70-talet, en direkt följd av en allt smidigare och snabbare teknik.

Den tredje generationen grafiker är sedan mitten av 80-talet engagerade i Fyris-Tryck AB, då mina barn Marie och Johan beslöt sig för att satsa på den så föränderliga grafiska branschen och de kommer inom en snar framtid överta ledningen av Fyris-Tryck AB, slutar Jan-Olof Tesséus

Olof Richard Sjöholm