GUIDER

För inlämning av digitala filer finns några olika sätt att skicka dina filer till oss.

Om filerna inte är för stora (upp till ca 30 MB) är det enklast att maila dem till oss på: info@fyris-tryck.se

Du kan också skicka dina filer via något filöverföringsprogram, ex. sprend.com eller dela dina filer via ex. dropbox

Tack för att du förenklar vårt arbete.

Grafiska branschens
leveransvillkor
– ALG 20

Grafiska branschens riktlinjer för leverans av digitala dokument

Anvisning för hur man sparar en PDF fil med formatmärken och utfall

Instruktion för hur adressfiler skall sparas vid adressering